Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39743
Title: Về thực trạng nông dân không có ruộng đất ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay.
Authors: Huỳnh, Thị Gấm
Keywords: Nghiên cứu lịch sử
Ruộng đất
Nông dân
Nông nghiệp
Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 1998
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Sử học
Citation: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (296), tr. 20 - 22
URI: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39743
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19980104NCLS.pdfTập tin toàn văn1.69 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.