Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39742
Title: Nổ lực chiến tranh cuối cùng của Mỹ và hiệp định Pari 1973.
Authors: Đặng, Dũng Chí
Keywords: Nghiên cứu lịch sử
Lịch sử Việt Nam
Chiến tranh Việt Nam
Kháng chiến chống Mỹ
Hiệp định Pari
Năm 1973
Issue Date: 1998
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Sử học
Citation: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (296), tr. 14 - 19
URI: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39742
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19980103NCLS.pdfTập tin toàn văn3.74 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.