Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39741
Title: Công việc chuẩn bị chiến trường và nghi binh chiến lược của quân dân ta trong dịp "Tết Mậu Thân" 1968.
Authors: Hồ, Khang
Keywords: Nghiên cứu lịch sử
Lịch sử Việt Nam
Kháng chiến chống Mỹ
Nghi binh
Tổng tiến công
Chiến dịch Mậu Thân
Tết Mậu Thân
Năm 1968
Issue Date: 1998
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Sử học
Citation: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (296), tr. 11 - 13
URI: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39741
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19980102NCLS.pdfTập tin toàn văn1.99 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.