Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39740
Title: Vấn đề đánh giá đúng địch, ta và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy tết Mậu Thân (1968).
Authors: Cao, Văn Lượng
Keywords: Nghiên cứu lịch sử
Lịch sử Việt Nam
Kháng chiến chống Mỹ
Tổng tiến công
Chống Mỹ cứu nước
Chiến dịch Mậu Thân
Tết Mậu Thân
Năm 1968
Sự kiện lịch sử
Issue Date: 1998
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia. Viện Sử học
Citation: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 1 (296), tr. 3 - 10
URI: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/39740
ISSN: 0866-7497
Appears in Collections:Nghiên cứu Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19980101NCLS.pdfTập tin toàn văn4.95 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.