Please use this identifier to cite or link to this item: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/24058
Title: Bước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 1997)
Authors: Ngô, Văn Phúc (chủ nhiệm đề tài)
Hoàng, Văn Hiển (giảng viên hướng dẫn)
Keywords: Quan hệ quốc tế
Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc
Hợp tác kinh tế
Hợp tác giáo dục
Issue Date:  199
Abstract: Cơ sở hình thành mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc; diễn biến và những thành quả bước đầu trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 1997); những vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt - Hàn
Description: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế.
URI: http://tainguyenso.husc.edu.vn/dspace/handle/TV_DHKH/24058
Appears in Collections:Lịch sử

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1999NGOVANPHUC1.pdfTập tin giới thiệu1.25 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.