Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 28166  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
199Bước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 1997)Ngô, Văn Phúc (chủ nhiệm đề tài); Hoàng, Văn Hiển (giảng viên hướng dẫn)
1958Cách mạng Tây sơn-
1962Chính sách kinh tế thực dân kiểu mới của Mỹ ở Miền Nam Việt NamTrương, Trung Thứ; Nguyễn, Mạnh Đề
1971Tìm lại dấu vết Vân Đồn lịch sửĐỗ, Văn Ninh
1975Multivariate AnalysisKendall, Maurice
1977Địa sử: Lịch sử phát triển vỏ quả đấtTống, Duy Thanh
1978Pratical Organic ChemistryMann, Frederick George; Saunders, Bernard Charles
1978Một số nền mỹ thuật thế giớiNguyễn, Phi Hoanh
1985Cơ học lý thuyết: Bằng tiếng Nga-
1989Chân dung văn học Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sau năm 1975Phạm, Phú Phong (chủ biên)
2/1990Chủ tịch Hồ Chí Minh con người và thời đại.Bùi, Đình Thanh
2/1990Chân lý "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa" đang cần được nhận thức sâu sắc.Văn, Tạo
2/1990Hồ Chí Minh và sự kết hợp văn hóa với cách mạng.Đinh, Xuân Lâm
2/1990Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc trong cách mạng Việt Nam.Hồ, Song
2/1990Hồ Chủ tịch với vấn đề chính quyền của dân, do dân và vì dân.Tố, Thanh
2/1990Một vài đặc điểm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc.Phạm, Xanh
2/1990Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào công đoàn - Lịch sử và hiện tại.Đỗ, Quang Hưng
2/1990Đọc lại bức thư "Kính cáo đồng bào" của Nguyễn Ái Quốc (viết ngày 6-6-1941).Minh, Tranh; Hoàng, Lượng
2/1990Về ý nghĩa những đoạn trích trong "Tuyên ngôn Độc lập" của Hồ Chủ tịch.Nguyễn, Đình Lễ
2/1990Về vấn đề văn bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Nguyễn, Thành