Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 32219  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
199Bước đầu tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 1997)Ngô, Văn Phúc (chủ nhiệm đề tài); Hoàng, Văn Hiển (giảng viên hướng dẫn)
1958Cách mạng Tây sơn-
1962Chính sách kinh tế thực dân kiểu mới của Mỹ ở Miền Nam Việt NamTrương, Trung Thứ; Nguyễn, Mạnh Đề
1963Calculus of variatonsGelfand, I. M.; Fomin, S. V.
1967An Introduction to Probability Theory and Its ApplicationsFeller, William
1971Tìm lại dấu vết Vân Đồn lịch sửĐỗ, Văn Ninh
1971Graduate Texts in MathematicsSerre, Jean Pierre
1975Multivariate AnalysisKendall, Maurice
1977Địa sử: Lịch sử phát triển vỏ quả đấtTống, Duy Thanh
1978Pratical Organic ChemistryMann, Frederick George; Saunders, Bernard Charles
1978Một số nền mỹ thuật thế giớiNguyễn, Phi Hoanh
1981Introduction to queueing theoryCooper., Robert B.
1985Cơ học lý thuyết: Bằng tiếng Nga-
1987Real and Complex AnalysisRudin, Walter
1989Chân dung văn học Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sau năm 1975Phạm, Phú Phong (chủ biên)
1990Algorithms in CSedgewick, Robert
2/1990Chủ tịch Hồ Chí Minh con người và thời đại.Bùi, Đình Thanh
2/1990Chân lý "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa" đang cần được nhận thức sâu sắc.Văn, Tạo
2/1990Hồ Chí Minh và sự kết hợp văn hóa với cách mạng.Đinh, Xuân Lâm
2/1990Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với vấn đề độc lập dân tộc trong cách mạng Việt Nam.Hồ, Song